Warranty service

banner-better-starts-now_M2tPmfh_hrlUz7l

2 jaar garantie binnen de EU

Bij aankoop van een Citizen horloge bij een geautoriseerde partner ontvangt u het Citizen garantieboekje en de aanvullende 2-jarige garantie voor EU-lidstaten. Binnen deze 2-jarige garantieperiode ontvangt u kosteloze reparatie van uw horloge bij gebreken, mits het horloge is gekocht in een EU-lidstaat. De 2-jarige garantie voor EU-lidstaten is alleen geldig met het internationale garantiecertificaat.

1 jaar internationale garantie

Citizen verleent 1 jaar garantie op elk horloge met een ingevuld garantiecertificaat vanaf de aankoopdatum. Het horloge wordt kosteloos gerepareerd door de aangewezen Citizen servicecentra bij gebreken in het materiaal of de verwerking.

Garantievoorwaarden

De garantie is van toepassing op gebreken in het materiaal of de verwerking van het horloge.
De garantie is geldig gedurende de garantieperiode vanaf de aankoopdatum.
De garantie wordt alleen verleend door Citizen servicecentra en bij een volledig ingevuld en afgestempeld garantiebewijs.

Deze garantie beperkt de rechten van de eindgebruiker tegenover de leverancier (vakhandelaar) niet. De particuliere eindgebruiker behoudt zijn wettelijke garantieaanspraken tegenover de vakhandelaar.

Uitsluiting van garantie

Houd er rekening mee dat de garantie geen betrekking heeft op de volgende punten:

 1. Schade na afloop van de garantieperiode.
 2. Schade door onjuist gebruik, wijzigingen of onjuiste reparaties.
 3. Beschadiging door brand of andere natuurrampen.
 4. Ontbreken van het garantiebewijs.
 5. Beschadiging van het horlogeglas en de horlogeband.
 6. Batterij (in het geval van een quartzhorloge).
 7. Niet correct ingevuld garantiebewijs.

Houd ook rekening met het volgende:

 • Portokosten, verzekering en eventuele andere kosten die extra kunnen worden berekend bovenop de normale reparatiekosten vallen onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het horloge.
 • Horloges die in het buitenland zijn gekocht, kunnen ook worden gerepareerd. Houd er echter rekening mee dat de reparatietijd langer kan zijn dan normaal.
 • We behouden ons het recht voor om af te zien van enige verplichtingen onder deze (reparatie)garantie als er wijzigingen of beschadigingen aan het horloge zijn aangebracht door niet-geautoriseerde servicecentra van CITIZEN.
 • Bij quartzhorloges is de eerste geplaatste batterij al in gebruik sinds de fabricage, waardoor de levensduur van deze batterij mogelijk korter is dan in de handleiding staat vermeld.
 • In het Verenigd Koninkrijk tast deze garantie geen van de toepasselijke wettelijke rechten van de consument aan.

Hier vindt u uw Citizen servicecentrum.